Purchasius - strona o zakupach przemysłowych

Anna Celińska

"Posiadający wiedzę i dobrze przygotowany kupiec
jest nadzwyczajnym przeciwnikiem w procesie negocjacji"

Richard G. Newman